Baneprøve

Hvem skal have baneprøve og hvorfor ?

Baneprøve

Der skal afholdes baneprøve når man ikke tidligere har kørt på maxi-banen.

Baneprøven består af en mundtlig prøve, og derefter en praktisk køreprøve. Licensansøgeren skal iført fuldt reglementeret udstyr vise sin kørefærdighed, og at han/hun behersker sin maskine i et for ham/hende passende tempo, ligesom han/hun skal respektere et eventuelt signal fra eksaminator.

Det vil være muligt at få taget baneprøven hver mandag hos formanden Mikael Andersen. Da baneprøven, udover den mundtlige del, også omfatter en praktisk del skal du også medtage crosser og udstyr, så denne del af prøven også kan blive taget.

Vejledende spørgsmål til unge og voksne kørere. I micro køreres tilfælde kan forælder/værge svare på vegne af køreren:

• Hvem er øverste myndighed ved et motocross- stævne ?    Dommeren
• Skal motorcyklen støjmåles en gang imellem ?    Ja
• Hvor meget må en motorcykel støje hos AMcK (i decibel) ?    Max 110 db
• Må du hælde din gearkasse/forgaffelolie ud på jorden ?    Nej
 • Hvornår skal du have olieopsamlingsbakke under motorcyklen ?    hver gang motorcyklen henstillles i ryttergården
• Skal du bære briller/mundbeskytter/hjelm ved løb og træning ?     Ja
• Skal du have handsker på ved løb og træning ?   Ja
• Skal bukserne have knæ/skinnebensbeskyttelse ?    Nej, men der SKAL bæres knæ/skinnebensbestykkelse
• Skal støvlerne være af læder eller kunststof (plastic) ?    Af læder
• Må du køre på baner der ikke er godkendt af DMU ? Nej
• Skal en protest være skriftlig, og hvem skal den afleveres til ?    JA og den skal afleveres til dommeren samme dag som løbet
• Må du køre på andet end blyfri/olieblandet benzin? Nej
• Hvad betyder de 3 bogstaver DMU? Danmarks Motor Union
• Er du forsikret når du har et DMU licens (også tandskade)? Ja, men ikke tandskade.
• Må du køre i Sverige, Norge og Finland på dit DMU licens? Ja
• Kan dommeren kræve din motor adskilt for opmåling? Ja

Udover baneprøven skal du også kendes til flagenes betydning. Se Flagenes betydning

©2024 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?