Baneprøve

Hvem skal have baneprøve og hvorfor ?

Baneprøve

Der skal afholdes baneprøve når man bliver 8 år, og man skal til at køre på maxi-banen.

Baneprøven består af en mundtlig prøve, og derefter en praktisk køreprøve. Licens ansøgeren skal være iført fuld reglementeret udstyr, vise sin kørefærdighed, og at han behersker sin maskine i et for ham passende tempo, ligesom han skal respektere et evt. signal fra eksaminator.

Spørgsmål i forbindelse med baneprøve.

• Hvem er øverste myndighed ved et motocross- stævne ?    Dommeren
• Skal motorcyklen støjmåles en gang imellem ?    Ja
• Hvor meget må en motorcykel støje hos AMcK (i decibel) ?    Max 110 db
• Må du hælde din gearkasse/forgaffelolie ud på jorden ?    NEJ
 • Hvornår skal du have olieopsamlingsbakke under motorcyklen ?    hver gang motorcyklen henstillles i ryttergården
• Hvor mange point skal ud have for at rykke op i B klassen ? 20 point
• Hvor gammel skal du være for at få licens i micro/minicross ? micro 3 år og 8 år til mini
• Hvordan finder du ud af hvilke løb du kan køre ? Via DMU’s hjemmeside
• Hvordan tilmelder du dig til et løb ? Via DMU’s hjemmeside
• Hvilken klasser er for begyndere (A-B eller C) ?    det er C
• Skal skulderbeskytteren bæres under køretrøjen ? Nej, må også bæres uden på køretrøjen.
• Skal du bære briller/hjelm ved løb og træning ?     JA
• Skal du have handsker på ved løb og træning ?   JA
• Skal bukserne have knæ/skinnebensbeskyttelse ?    Nej, men der SKAL bæres knæ/skinnebensbestykkelse
• Skal støvlerne være af læder eller kunststof (plastic) ?    Af læder
• Må du køre på baner der ikke er godkendt af DMU ?NEJ
• Skal en protest være skriftlig, og hvem skal den afleveres til ?    JA og den skal afleveres til dommeren samme dag som løbet

Udover baneprøven skal du også kendes til flagenes betydning. Se Flagenes betydning

©2021 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?