Alkoholpolitik

Læs om sporten og alkohol
Kort og godt hører det ikke sammen

Alkoholpolitik

Formål
Alkoholpolitikken skal medvirke til at:

  • skabe en attraktiv klub med et godt og udviklende miljø for det enkelte medlem, forældre samt gæster og dermed for hele klubben
  • fastholde klubbens gode image og sikre, at den kan leve op til medlemmernes krav om god styrelse
  • skabe debat og åbenhed om emnet for at imødegå fordomme og tabuer.

Generel holdning
Af hensyn til klubbens trivsel, sikkerheden på klubbens område og klubbens omdømme, er det den generelle holdning, at sport og alkohol ikke hører sammen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medlemmer, forældre eller gæster møder eller optræder påvirket eller lugter af alkohol i klubbens åbningstider eller ved arbejdsdage under arbejdet.

Alle medlemmer, forældre og gæster forpligter sig til at efterleve AMcKs alkoholpolitik.

Hvem gælder alkoholpolitikken for?
Klubbens alkoholpolitik gælder for alle medlemmer – samt for alle, der opholder sig på klubbens areal eller er på besøg i klubben.
Hvis der skal nydes alkohol i forbindelse med endt træning (egen) eller endt arbejdsdag – skal det ske ved klubhuset men aldrig på banen.

Hvor gælder alkoholpolitikken?
Alkoholpolitikken gælder hele motorbanens anlæg.

Hvornår gælder alkoholpolitikken?
Alkoholpolitikken gælder i klubbens åbningstider samt ved arbejdsdage under arbejdet.

Undtagelser
Ved særlige lejligheder som klubfest, sammenkomster UDEN kørsel og lignende kan der nydes alkohol i/ved klubhuset.

Konsekvenser ved brud på aftaler og/eller overtrædelse af klubbens alkoholpolitik
Hvis et medlem, pårørende eller gæster overtræder bestemmelserne i alkoholpolitikken vil det medføre bortvisning og-/eller udmeldelse af klubben.

Opfølgning og revision
Alkoholpolitikken tages op på et bestyrelsesmøde én gang om året, og er senest godkendt den 8. marts 2023. Næste gang er 1 kvartal 2024. Formålet er at følge op på om alkoholpolitikken eventuelt skal revideres.

Denne alkoholpolitik er vedtaget i bestyrelsen den 11. maj 2021 og træder i kraft med omgående virkning.

©2024 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?