Kontingentregler

Information om arbejdsdage og bidrag.
Vi løfter i flok for alles trivsel og glæde.

Kom igang med Motocross hos AMCK

§ 1

Kontingentreglerne gælder alle medlemmer i AMcK, der har indløst DMU-licens jfr pgf 5.8 i vedtægterne for AMcK

§ 2

Som licenskører i klubben er du forpligtet til at deltage på mindst 3 arbejdsdage, af varighed på ca. 3-5 timer eller ca. 9-15 timer i løbet af et kalenderår.
Hvis der er flere licenskørere på samme bopæl (familie = far, mor og børn) skal der løses arbejdsdage for hver person på 18 år og derover. Der løses arbejdsdage således:

Familien eller enkelt personer kan deltage i arbejdsdage, og hver deltager udløser et arbejdsklip. Møder i derfor 3 personer på en arbejdsdag udløser det 3 arbejdsklip.
Der udløses ikke arbejdsklip for aktiv kører under 12 år, så er det mor eller far der må træde til.

§ 3

Arbejdsklip optjenes på arbejdsdage eller på arrangementer som klubben står for.
Helt ekstra ordinært kan arbejdsklip optjenes på andre “ydelser”, som skal være aftalt med bestyrelsen i forvejen.

Bestyrelsen, klubtrænere og træningsledere får automatisk tildelt 3 arbejdsklip, jfr pgf 5.8 i vedtægterne for AMcK

§ 4

Det behøver ikke være dig som aktiv kører, som udfører arbejdet. Et familiemedlem kan gøre det for dig. Men du er som aktiv kører ansvarlig for, at arbejdet udføres til klubbens/udvalgsformandens tilfredsstillelse.

§ 5

Arbejdet består primært i de ting klubben skal have udført, men der vil også være udvalg med faste opgaver som du kan tilmelde dig (læs mere……).

§ 6

Der er mødepligt til på de dage og til de opgaver, du har tilmeldt dig og det er en selvfølge at du:

• MØDER OP og til tiden
• Sørger for at din tilstedeværelse registreres hos den ansvarlige fra start til slut
• Respekterer beslutninger og viser hensyn til alle omkring dig.

§ 7

Ønsker du at “købe dig fri” for arbejdsklip, kan du ved indbetaling af kontingent i januar vælge medlemsskabet ”Kører medlemskab uden arbejdsdage”, som er 1.500 kr dyrere end almindeligt medlemskab. Det vil klubben have forståelse for – fordi du fra sæson start giver besked og vi derfor kan disponerer derefter.

§ 8

For nye medlemmer, der tegner DMU-licens efter den 1.8. i indeværende kalenderår, skal der blot indhentes 1 arbejdsklip inden sæsonslut, jfr pgf 5.8 i vedtægterne for AMcK

§ 9

Der vil på arbejdsdage med start kl. 9.00 være morgenbrød og kaffe til de fremmødte, ligeledes vil der blive indkøbt f.eks. pizza og være fri drikkelse (vand og sodavand) til frokost.

§ 10

Vælger man ikke at betale/udføre sine arbejdsklip vil man blive sat i restance, og man kan dermed ikke melde sig ind i en DMU klub det følgende år, jfr pgf 5.10 i vedtægterne for AMcK

Hensigt

Hensigten med AMcKs kontingentregler er at sikre, at ALLE Amager Motocross klubbens aktive licensindehavere, giver en hånd med de praktiske opgaver, der er i forbindelse med at drive en motocrossklub.

Sådan at det fremtidigt ikke kun er den “hård kerne” af medlemmer, der skal lave alt arbejdet for mængden – DU skal også være med. Hvis vi alle hjælper og løfter i flok og fordeler arbejdet på flere hænder kan vi fordele arbejdsbyrden og vi får glade og tilfredse medlemmer. DIN indsats er vigtig for klubben.

Kontingentreglerne er udarbejdet med positive hensigter for alle medlemmer. Vi vil løbende tilpasse reglerne, hvis der skulle opstår uhensigtsmæssigheder.
Hvis du skulle komme ud for en dårlig oplevelse på en af dine arbejdsdage, så meld tilbage til den ansvarlige på dagen eller til en i bestyrelsen. Vi kan og vil alle forbedre os og lære af vore egne og hinandens fejl.

Senest revideret den 9. januar 2019

©2024 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?