Udvalg

Se hvilke udvalg der findes og hvad der er af arbejdsopgaver

ALT arbejde har betydning for at klubben kan fungerer, om det er:

 • Sponsor søgning
 • oprydning af støvler efter prøvekørsel
 • Ansvar for micro
 • vask at klubbens tøj til prøvekørsel
 • udarbejdelse af træningslederplan
 • holde orden i ryttergården
  o.s.v – o.s.v. – o.s.v.

Der er mange opgaver små som store og ALLE er lige vigtige, så tilmeld dig et udvalg og hjælp din klub, medlemmerne og dig selv (giver selvfølgelig arbejdsklip).

Du behøver ikke nødvendigvis gå ind i et udvalg, men har du f.eks. mest lyst til at lave banearbejde eller hjælpe til ved prøvekørsler kan du tage kontakt til kontaktpersonen i udvalget og høre hvornår der er brug for din hjælp (giver selvfølgelig arbejdsklip).

Udvalgenes organisering:

 • Udvalgene består af en formand og 2 – 10 medlemmer.
 • Formanden er kontaktperson til bestyrelsen, og sørger for at bestyrelsen modtager referat fra udvalgsmødet, senest en uge efter det har været afholdt
 • Formanden indkalder til møder, og sørger for at udvalget er velinformeret via FaceBook gruppen
 • Udvalget har bestyrelsens fulde mandat, til at udføre og beslutte indenfor det område som udvalget bestyrer. Bestyrelsen har dog vetoret i forhold til beslutninger som udvalget vedtager.
 • Det forventes at alle udvalg holder møde mindst 4 gange pr år. Om ikke andet, så for at være opdateret
 • Et udvalg kan have arbejdsgrupper tilknyttet
 • Ved møder er der mulighed for fortæring
UdvalgKontaktpersonArbejdsopgaverMedlemmer
Stævne udvalgMikael AndersenOfficielle løb (ønsker kommer fra micro og maxi og mini udvalg)
Klubmesterskab
Planlægningen indeholder ALT vedr. stævner, dog ikke baneklargøring.
Officialliste, flagpostliste, papirgang, booking af samaritter, programmer, mv.
VedligeholdelsesudvalgDan Eriksen
Rene Johansen
Vedligeholdelse af traktor, ryttergård, højtryksspuler
Alt uden for banerne (tællerhusene m.v.)
Vandingsanlæg m.v.
Prøvecrossere
Johnny Eriksen
KlubhusudvalgJohan HolmfredBespisning til stævner, klubmesterskab mv.
Vedligehold/oprydning i klubhus og værksted
Ansvarlig for renovation
Indkøb af pokaler
Miljøstation
Sponsor udvalgJohan HolmfredUdarbejdelse af sponsor pakker
Sponsor søgning
Sponsor pleje
Salg af reklame plads; ryttergård, bane, hjemmeside
Micro udvalgMorten L Hansen
Lars Poulsen
Overordnet ansvarlig for micro aktiviteter i AMcK, opdatere vedligeholdelsesudvalget med opgaver
Banepleje planlægning - udvalget er ansvarlig for banevedligeholdelse
Anbefaling/ønsker til stævneplan, - stævneudvalg
Baneudvikling
Mini/maxi udvalgMorten L Hansen
Lars Poulsen
Overordnet ansvarlig for maxi og mini aktiviteter i AMcK, opdatere vedligeholdelsesudvalget med opgaver
Banepleje planlægning - udvalget er ansvarlig for banevedligeholdelse
Anbefaling/ønsker til stævneplan, - stævneudvalg
Baneudvikling
Opdatere liste til arbejdsdage
Stig Jønsson
Klaus Tscherning Møller
Sune Tølløse
Jørgen Kryger Andersen
Martin Klein
Jacob Holm
AktivitetsudvalgBestyrelsenUdarbejdelse af træningslederplan
Ansvarlig for Kulturhavn og DMU Åbent hus
Arrangere pokalfest
TræningsudvalgLars PoulsenArrangere klubtræning
Arrangere træningsture til fx Sverige

©2022 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?