Udvalg

Se hvilke udvalg der findes og hvad der er af arbejdsopgaver

ALT arbejde har betydning for at klubben kan fungerer, om det er:

 • Sponsor søgning
 • oprydning af støvler efter prøvekørsel
 • Ansvar for micro
 • vask at klubbens tøj til prøvekørsel
 • udarbejdelse af træningslederplan
 • holde orden i ryttergården
  o.s.v – o.s.v. – o.s.v.

Der er mange opgaver små som store og ALLE er lige vigtige, så tilmeld dig et udvalg og hjælp din klub, medlemmerne og dig selv (giver selvfølgelig arbejdsklip).

Du behøver ikke nødvendigvis gå ind i et udvalg, men har du f.eks. mest lyst til at lave banearbejde eller hjælpe til ved prøvekørsler kan du tage kontakt til kontaktpersonen i udvalget og høre hvornår der er brug for din hjælp (giver selvfølgelig arbejdsklip).

Udvalgenes organisering:

 • Udvalgene består af en formand og 2 – 10 medlemmer.
 • Formanden er kontaktperson til bestyrelsen, og sørger for at bestyrelsen modtager referat fra udvalgsmødet, senest en uge efter det har været afholdt
 • Formanden indkalder til møder, og sørger for at udvalget er velinformeret via FaceBook gruppen
 • Udvalget har bestyrelsens fulde mandat, til at udføre og beslutte indenfor det område som udvalget bestyrer. Bestyrelsen har dog vetoret i forhold til beslutninger som udvalget vedtager.
 • Det forventes at alle udvalg holder møde mindst 4 gange pr år. Om ikke andet, så for at være opdateret
 • Et udvalg kan have arbejdsgrupper tilknyttet
 • Ved møder er der mulighed for fortæring
UdvalgKontaktpersonArbejdsopgaverMedlemmer
Stævne udvalgMikael AndersenOfficielle løb
Klubmesterskab
Planlægningen indeholder ALT vedr. stævner, dog ikke baneklargøring.
Officialliste, flagpostliste, papirgang, booking af samaritter, programmer, mv.
Mikael Andersen
Dan Eriksen
Gitte Agerlin
VedligeholdelsesudvalgDan Eriksen
Rene Johansen
Vedligeholdelse af kørende materiel, højtryksspuler, startbomme, EYE-TRACK.
Alt uden for banerne (tællerhusene, ryttergår, toiletter m.v.)
Vandingsanlæg m.v.
Prøvecrossere
Dan Eriksen
Johnny Eriksen
KlubhusudvalgJohan HolmfredBespisning til stævner, klubmesterskab mv.
Vedligehold/oprydning i klubhus og værksted
Ansvarlig for renovation
Indkøb af pokaler
Miljøstation
Johan Holmfred
Sponsor udvalgJohan HolmfredUdarbejdelse af sponsor pakker
Sponsor søgning
Sponsor pleje
Salg af reklame plads; ryttergård, bane, hjemmeside
Johan Holmfred
BaneudvalgMorten L Hansen
Lars Poulsen
Overordnet ansvarlig for mini, maxi og micro banerne, så disse til enhver tid opfylder kravene i DMU's banehåndbog. Link her til læsning.

Udvalget planlægger og udfører ændringer og forbedringer på banerne samarbejde med klubbens medlemmer. OBS større ændringer skal godkendes af bestyrelsen.

Udvalget planlægger og udfører vedligeholdelses af banerne, og beslutter niveauet for vedligeholdelse.

Opdatere opgavelist online, så alle til enhver tid kan se hvad der ligger af opgaver.

Uddeligering af opgaver til arbejdsdage for både udvalgets og klubbens øvrige medlemmer. Ved arbejdsdagen skal der være en til stede fra baneudvalget.

Udvalget sørger for banevagt ordning i forbindelse med løb, så der altid er en som kan håndtere maskiner til bane præparering.

Udvalget rapporteret til vedligeholdelsesudvalget, hvis der er defekter/problemer/ønsker til f.eks vandingsanlæg, startbomme, EYE-TRACK, kørende materiel, eller andre tekniske installationer i tilknytning til banerne.
Morten L Hansen
Lars Poulsen
Stig Jønsson
Klaus Tscherning Møller
Sune Tølløse
Jørgen Kryger Andersen
Martin Klein
Jacob Holm
AktivitetsudvalgBestyrelsenUdarbejdelse af træningslederplan
Ansvarlig for DMU Åbent hus
Arrangere pokalfest
Bestyrelsen
TræningsudvalgLars PoulsenArrangere klubtræning
Arrangere træningsture til fx Sverige
Lars Poulsen

©2022 AMCK. Design, Udvikling & Hosting af WURK

Log in with your credentials

Forgot your details?